Böcker från yeh yeh

Livbåt för ledare - en guide till coaching i företag

240 kr

Livbåt för ledare - en guide till coaching i företag
Tryckt bok. 200 sidor. Libers förlag 2013.
 

Ett coachande ledarskap är som gjort för att hantera en omvärld i förändring, där organisationer som inte anpassar sig lever farligt.
En ny tid kräver ett nytt ledarskap.

 

En bok skriven tillsammans med Domenico La Corte och Anja Lindberg, som har stor erfarenhet av att utveckla coachning i internationella organisationer. Tillsammans med mig, med bakgrund inom HR och information, delar de med sig av sina erfarenheter av coachning i företag.

 

Vi ger exempel på hur bland annat IKEA, Logica och E.on har använt coachning för att förbättra sin lönsamhet, samtidigt som de kompetens-utvecklar sina medarbetare.


Värdet i kunskapsintensiva organisationer består av medarbetarnas hjärnkapacitet. Den här boken hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina medarbetare. Många av världens mest lönsamma företag lever på produkter som inte fanns för fem år sedan. Det gör att din förmåga att skapa en miljö där dina medarbetare trivs och kan få vara kreativa är centralt för framgång och lönsamhet.

Boken är en guide för att bygga en coachande organisation som är kreativ, resultatinriktad och attraktiv. Det som gör boken unik är att den ger en praktiskt vägledning om hur man går till väga för att skapa den coachande organisationen. Det har saknats en bok som kombin

erar professionell coachning utifrån ett företagsperspektiv.


Boken riktar sig till den som utvecklar organisationens ledare eller jobbar inom en modern HR-organisation. Den kan också användas av den som arbetat länge som chef och ska stötta nya chefer.

Du kan läsa ett utdrag ur boken här.

240 kr

Coachutbildning Sverige AB har gett ut sitt kursmaterial för grundkurs i coachning i bokformat. Boken finns på svenska, engelska och spanska.
yeh yeh design har gjort lay-out och sättning av böckerna (formgivning Crille Lampa).

 

Det är en grundläggande lärobok i coachning. Den utgår från de färdigheter som International Coach Federation satt upp för bra coachning. Även om du är utbildad coach är boken bra att bläddra i, bära med sig och påminna om de färdigheter du utvecklar.  Köps via Coachutbildning Sverige - beställ här.

 

Ny som ledare

Gratis under en period. Laddas ner hos BookBoon i fyra enkla steg. 

Ny som ledare. E-bok. 70 sidor. BookBoons förlag 2015.

En e-bok om att ta steget från medarbetare till ledare. Vilken slags ledare och chef vill du vara? Vad behöver du veta? Vad behöver du veta mer om?

Ny som ledare vänder sig till dig som är ny som chef eller på väg in i en ledarposition. Den ger en övergripande sammanfattning av vad som är viktigt för att du ska bli en så bra ledare som möjligt. 

Ylva Ekdahl guidar dig i hur du ska se på din roll, din organisation, hur du får med dig din arbetsgrupp och vad du behöver tänka på för din egen utveckling. Hon ger handfasta råd om vad du behöver lära dig, göra och våga prova. Hon fokuserar på hur du på bästa sätt hjälper dina medarbetare att göra det de ska. Boken kan användas både översiktligt och som en arbetsbok med frågor och utmaningar. 


 

Tänk inte efter - tänk före!

Bokframsida Tänk inte efter

Tänk inte efter - tänk före. E-bok, 40 sidor. Egen utgivning.
Gratis: maila info@yehyeh.se 

En e-bok för den tänkande människan.
"Tänk inte efter - tänk före" är en tankebok där de små förmålen och skeendena i vardagen får illustrera de förhållningssätt och tankar vi behöver använda för hela vårt liv.

Ylva Ekdahl reflekterar i en serie artiklar under rubrikerna: 

  • Hjärnan och jag
  • Kreativitet och drivkrafter 
  • Resultat 
  • Sikta mot mål, och
  • Vi är mänskliga. 

Artiklarna har tidigare publicerats på Ylvas blogg om livsstrategier.