Övningar till e-boken Ny som ledare

Här kan du ladda ner anteckningsunderlag till övningar och reflektioner för e-boken Ny som ledare. 

(Ännu ej utlagt, kommer i det snaraste.)