Om yeh yeh coach & konsult

Alla kan bli en bra ledare

Rätt person på rätt plats. En plats där individens potential används fullt ut. Det är min vision.

Med mitt arbete vill jag jobba för att alla ska hitta sin plats. Som ledare är det din uppgift att inte bara se till att du själv är på rätt plats, utan även dina medarbetare. Men det finns många mindre bra ledare. Därför vill jag vara den som hjälper dig. Ju bättre du är som ledare, desto större är möjligheten att dina medarbetare hittar sin plats där de får blomma, använda hela sin kapacitet, vara kreativa och ta ansvar.
Alla kan bli en bra ledare!"

yeh yeh

Ylva Ekdahl startade yeh yeh coach & konsult 2008. Namnet yeh yeh kommer ur intitialerna för Ylva Ekdah. Loggan kan läsas både uppifrån och nedifrån - ibland måste vi vända på ett problem för att hitta en ny väg. Namnet representerar också en positiv tro på människor och på framtiden.

Med en mängd erfarenheter från företag, organisationer, myndigheter i olika positioner, såg Ylva att det saknades något. Människors potential får inte blomma, ges inte utrymme. Följden är ineffektiva organisa-tioner, otillfredställda medarbetare och människor som inte trivs med sin tillvaro.

Hon såg vad som hände med människor som fick tillgång till coachning - de blev mer kreativa, mer effektiva och tog mer ansvar för sitt liv.

Det blev gnistan till att starta eget och börja jobba med coachning, utan att för den skull lägga undan de andra verktygen i verktygslådan: föreläsningar, workshops, HR-stöd ochchefssupport. Ylva arbetar som professionell coach, utbildare, faciliterare, konsult och kallar sig för förändringsagent. För det handlar om förändring, för att hitta nya potentialer.

yeh yeh på facebook

yeh yeh på Twitter

Boka direkt

Du kan boka ett möte med Ylva direkt i den öppna bokningskalendern.