Artiklar och intervjuer med Ylva Ekdahl

Coachande ledarskap gör organisationen mer kreativ, effektiv och lönsam

Intervju i CIO IDG, webtidning för IT-chefer, 2013-06-13 om coachande ledarskap.
http://cio.idg.se/2.1782/1.512217/darfor-ska-du-vara-en-coachande-chef

Byt karriär och våga satsa på drömjobbet

I Expressen 2013-06-13 ger Ylva 6 tips om hur du gör för att planera ett karrärbyte och går igenom för- och nackdelar.
http://www.expressen.se/halsa/byt-karriar-och-vaga-satsa-pa-dromjobbet/

Så vågar du lämna ditt tråkiga jobb

Tips i tidningen Metro 2012-08-16 om hur du vågar säga upp dig. Lägg upp en plan över hur du ska gå till väga.
http://www.metro.se/metrojobb/sa-vagar-du-lamna-ditt-trakiga-jobb/EVHlhp!Ct6EJtUROLLAM

Så anställer du rätt
10 tips om hur du rekryterar i tidningen Entreprenör 2012-04-12
http://www.entreprenor.se/i_praktiken/vaga-anstalla-och-fa-foretaget-att-vaxa_157131.html

Vinn respekt på jobbet
På karrärsidan i Metro Teknik  2010-05-12:

4 tips om att vinna respekt på jobbet 

5 fällor när du söker jobb