Rekommendationer

" Karriärcoachningen gav mig uppslag och strategier för att bygga personligt varumärke, utveckla mitt nätverk och söka nya möjlighter. Ylva ställde utmanande frågor som fick mig att tänka till."   
Jesper Johansson

 

"Ylva's support as I went through the tough thought process that comes with setting up a new business was both steadfast and incredibly valuable. She homes in on the essentials, accentuating the positive.

Her use of the ingenious Life Spider Programme helped me discover so much more about myself – what drives me, where my needs lie and my life project. The information that I gleaned was often totally surprising and yet clarified so many things for me.

Thanks to Ylva, life will never be the same."

Lesley Lawson


"Ylva hjälpte mig att inse att jag gör mer än vad jag tror. Jag har en tendens att inte se mina framångar. Att få bolla med någon som såg mig med mer objektiva ögon, som gav mig feed-back och uppmuntrade mig var väldigt bra!"  

 

"Jag rekommenderar coachning, det ger väldigt bra stöd och hjälp! Coachen är någon som ser mig utifrån, är objektiv och inte är känslomässigt engagerad - väldigt bra när man kört fast."                                            

 

"Karriärcoaching är bara att påbörja, man lär sig så mycket! Jag fick stöd, någon som pushade och uppmuntrade mig!"    
Sevinc

 

"Du har förmågan att se det jag inte ser själv!"

 

"Ylva hjälpte mig att inse att jag gör mer än vad jag tror. Jag har en tendens att inte se mina framångar. Att få bolla med någon som såg mig med mer objektiva ögon, som gav mig feed-back och uppmuntrade mig var väldigt bra!"    
  

"Med Ylvas hjälp har den duktiga flickan i mig börjat blekna till förmån för det som ger mig energi!"               
Anna, projektledare

 

"Karriärcoachningen hjälpte mig bli medveten om mina färdigheter och kunskaper, så jag kan presentera mig själv bättre och göra en attraktiv ansökan."                               
Lotta, butikschef

 

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Etiska regler

yeh yeh coach följer International Coach Federations etiska regler och tillämpar tystnadsplikt.
Läs mer här.

Vem är Ylva?

Förutom hög kompetens inom coachning, vana vid att arbeta med människor och erfarenhet inom klientens område, bör en coach ha en viss livserfarenhet att luta sig mot.

Läs mer om Ylva här.