Vem coachar coachen?

Coachprogram för ledare och HR-personal

Medarbetarstöd, chefssupport, bollplank för företagsledningen...

Att vara ledare eller HR-specialist innebär många roller och många olika arbetsuppgifter. I ena ögonblicket ta strategiska beslut, i nästa stötta en medarbetare i en konflikt. Det är inte alltid så enkelt och det är ibland ensamt - var har du ditt bollplank och stöd?

Jag hjälper dig att se arbetssituationer från ett annat håll, speglar din vardag för att få en djupare insikt och ifrågasätta dina "sanningar". Gå inte på i gamla hjulspår - utveckla dig och ditt arbete!

Boka ett kostnadsfritt
introduktionssamtal här (du behöver registrera dig med namn och mailadress för att kunna boka).
 

Det finstilta

  • Regelbunden coachning vid möten eller över telefon/Skype.  
  • Varje program innefattar 10 coachsessioner om 45-60 minuter.
  • Coaching kan ske vid företagsbesök för företag i Stockholm/Haninge där flera medarbetare omfattas.
  • Inget förbestämt program, klienten lyfter aktuella frågeställningar.
  • Absolut konfidentialitet tillämpas.