Hjälp i karrärfrågor / Career support

Ibland behövs en hjälpande hand för att arrangera din presentation på bästa sätt. /
Your presentation might need a helping hand to be arranged in the best possible way. 
 

CV-granskning / CV review

Ett par mycket erfarna och vana ögon går igenom din CV och söker luckor, inkonsekvenser och förbättringspotential. Efter beställning skickar du din CV på mail info@yehyeh.se och får ett mail tillbaka inom fem dagar med frågor och förslag till förändringar. Utifrån förslaget har vi sedan ett coachsamtal om 45 minuter på telefon eller Skype för att säkerställa informationen. Beställ nedan.

Your CV is reviewed with very experienced eyes, looking for gaps, inconsequenses and potential for improvement. After ordering, you mail your CV to info@yehyeh.se and will get a mail back within five days with questions and a proposition for improvements. The process is secured by a 45 min long CV coach session on telephone or Skype. Order now.

560 kr

Snabbgranskning av CV / Speed CV review

Superbråttom - jobbet ska sökas omgående? Maila ylva@yehyeh.se och hör om möjlighet till snabbgranskning. Beställ först efter att du fått svar på ditt mail - svar kommer inom 12 timmar. 

Need for a really quick review - application to be sent immediatly?
Mail ylva@yehyeh.se and enquire for possibility for quickreview. Please, wait with your order until you recieved an answer to your mail (answer within 12 hours).
 

720 kr
Hand som spelar gitarr