Certifierad av International Coach Federation

Ylva Ekdahl har gått en ackrediterad coachutbildning hos Coachutbildning Sverige. Hon är Associated Certified Coach inom International Coach Federation och följer deras etiska riktlinjer om förhållningssätt till klienten, professionellt uppförande och konfidentialitet.

 

En ACC-coach måste ha specificerad teoretisk grund, en hög grad av utförda coachningstimmar (minst 100 timmar), ha genomgått egen mentorcoachning på sina coachfärdigheter och ha "coachat upp" för examinator. För att behålla sin certifiering (som utfärdas för tre år i taget) krävs  kontinuerlig vidareutbildaning och mentorcoachning. ICF arbetar med att ISO-certifiera sin organisation och sin certifierings-process.

 

 

"Jag är medlem i ICF då jag anser att det är en seriös bransch-organisation som arbetar för att hålla en hög standard på yrket.
Jag har arbetat ideellt under 2008-2011 med marknadsaktiviteter, som exempelvis att anordna öppna prova-på dagar och seminarier om coaching och som gruppledare för ICF Stockholm, med att arrangera månatliga möten för coacher i Stockholm,  samordna våra aktiviteter med övriga landet och aktiviteter för att stärka ICF-coachernas komptens och status."

 

ICF är en internationell, ideell branschorganisation för coacher, med över 19.000 medlemmar över hela världen. ICF har ställt upp etiska regler för coacher, godkänner (ackrediterar) coach-utbildningar och har också ett genomgripande certifierings-system.