Coachning för ledare till medarbetare med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Att vara chef och ledare för en person med  en neuropsykiatrisk funktionsvariation, som ADHD, Aspergers Syndrom eller högfungerande autism kräver förståelse, kunskap och en förmåga till att se individuella lösningar. Med rätt stöd kan din medarbetare bli en ovärderlig resurs för er organisation. 
 

Individuell ledarskapscoachning

Din vanliga ledarstil kanske inte fungerar, Din medarbetare förstår inte, missar viktig information eller blir väldigt stressad. Det coachande ledarskapet,där man utgår från att medarbetaren själv har nycklarna och lösningen och kan ta beslut, fungerar inte. Ni gör upp planer och sätter upp mål, men någonstans på vägen blir det fel. 

Din medarbetare kanske glömmer, är dålig på att fokusera - samtidigt som hon är oerhört produktiv och innovativ. En riktig tillgång i arbetet, men svår att leda. 

För att leda medarbetare med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver du som ledare hitta individuella lösningar. Det kräver kreativitet, förmåga till kommunikation och förståelse. Du behöver också kunskaper om t ex ADHD, Asperger/ högfungerande autism, ADD osv. 

Ylva Ekdahl stöttar dig i din ledarroll, men hjälper dig också med kunskaper om neuropsykiatri och jobbar med dig för att ta fram indivuella utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Ylva har ett längre uppdrag som personligt biträde till Jenny Ström, egenföretagare med diagnoserna ADHD/Asperger, och har mycket god insikt i var det kan behövas extra stöd. Jenny arbetar som expert och föreläsare inom NPF och gör konsultationer angående specifika individers behov. Hon kan gå in som expert i de fall medarbetaren behöver egen coachning eller arbetsplatsen behöver ses över.     
Läs mer på www.jennystrom.com

Väx och skapa ny kompetens i din ledarroll, hjälp din medarbetare att utvecklas så att ni tillsammans skapar bra resultat!

Om NPF

Vill du veta mer om NPF kan du läsa mer här:

Föreningen Attention

Autism & Aspergerförbundet
 

Föreläsning/
workshop

NPF, vad är det? 
Workshop för ledare om neuropsykiatriska funktionshinder (1-3 tim).
Genomgång om olika diagnoser, vad står de för, utmaningar, positiva egenskaper, kreativitet och motivationsfaktorer. Ger dig verktyg att arbeta för en god arbetsmiljö där alla får plats.

Han reagerar så konstigt...
Föreläsning för personalgruppen om neuro-psykiatriska diagnoser på jobbet (1-2 tim).
En kunskapsinriktad föreläsnig om vad ADHD, ADD, högfungerande autism och Aspergers Syndrom innebär och hur det kan påverka arbetet. Förslag på hur alla kan underlätta för medarbetare och kollegor med neurospykiatrisk diagnos.

Att stötta en kollega - personligt biträde
Utbildning om att vara personligt biträde.(halv- eller heldag beroende på antal deltagare).En organisation som har en anställd med neuropsykiatrisk diagnos kan få ekonomiskt bidrag av arbetsförmedlingen för att en annan person inom organisationen hjälper till med det som faller mellan stolarna. 
Tillsammans med Jenny Ström.