Medarbetarcoaching

Öka dina medarbetares potential

Förbättra ditt företag genom att höja motivation och göra medarbetarna medvetna om var de har sin potential. Medarbetaren kan öka sin prestation, bli mer kreativ och ansvarstagande.

Coachingssamtal med medarbetare fokuserar på att öka arbets-potentialen genom att tydliggöra målsättningar, arbeta med förbättringsområden och reda ut irritationsmoment på arbetsplatsen.

yeh yeh arbetar både med arbetsrelaterade frågor och med coachning till individer som har svårt att få livspusslet att gå ihop. Det kan gälla stress, höga krav eller en stökig hemsituation -  Ylva Ekdahl har bland annat specialkunskaper inom neuropsykiatriska funktionshinder och om utmattningssyndrom.

Kontakta yeh yeh med en offertförfrågan.

 

Det finstilta

  • Coachning kan ges individuellt eller i grupp.
  • Gruppaktiviteter sker ute på ert företag.
  • Trepartssamtal medarbetare - ledare - coach sker innan påbörjat uppdrag. I samband med detta görs överens-kommelse om vad som får rapporteras från samtalen. (Konfidentialitet bör i så hög grad som möjligt gälla gentemot chef och organisation.)
  • Vi följer ICF:s etiska regler. All information behandlas konfidentiellt.