DiSC personlighetsanalys

DiSC-analys är ett personlighetsinventorium som ofta används i arbetslivet för att se vilken grundläggande kommunikationsprofil och vilka motivationsfaktorer en person har, samt utifrån vilka bevekelsegrunder hon tar beslut. Det finns flera olika DiSC-instrument, som i grunden är mycket lika. yeh yeh arbetar med Everything DiSC.

 

DiSC-testet görs på internet och tar ungefär 20-30 minuter att fylla i. Utifrån ett antal påståenden får testpersonen välja vilket som är mest likt och vilket som är minst likt henne själv om person. Svaren bearbetas via en databas med ett mycket högt antal jämförelsepersoner och en personlighetsprofil tas fram.

 

Testet är väl utprovat och har hög validitet och reabilitet. De som får sin analys är ofta förvånade över hur mycket de känner igen sig själva. Testpersonen får en 17 sidig analys, med förslag till förbätttrings-områden. I samband med analysen bokas en återkoppling om 45-60 minuter med coach, som gör en genomgång tillsammans med testpersonen.

 

DiSC för grupp

Det ger ett mycket gott resultat att låta alla i en arbetsgrupp göra DiSC-analys. Sammankopplat med en workshop kring grundtankarna kring personligheter och hur vi jobbar tillsammans, kan det göra en mycket stor skillnad för hur arbetsgruppen fortsätter att arbetar tillsammans.

Certified DiSC trainer

1 550 kr

Efter köp, boka in återkoppling med coach här. (Du behöver registrera dig med namn och mailadress.)

Kontakta yeh yeh med offertförfrågan.