Workshopledning/mötesfacilitering

yeh yeh erbjuder hjälp med att leda workshops och facilitera möten. En utomstående faciliterare har större möjlighet att höra vad som sägs och sammanfatta med nya ord för organisationen. All facilitering och alla workshops anpassas till beställande organisation. Innan tillfället görs en intervju med beställare/chef för att säkerställa innehållet.

För mer information kontakta oss på mail info@yehyeh.se eller gör en offertförfrågan.

Exempel på workshops

Ny som ledare
En hel- eller halvdagsworkshop kring den nya rollen.
Diskussioner och övningar kring exempelvis vad det innebär att "gå över den gula linjen", vad som är viktigt för dig i ditt ledarskap, hur ser du på olika ledarskapsbegrepp, vad är dina drivkrafter, hur kan du motivera dina medarbetare, hur hanterar du svåra samtal, vilka förbättringsområden ser du.
 

Ledarrollen och ditt professionella rykte
Ett halvdagsseminarium om hur du medvetet kan bygga ditt professionella rykte. Genomgång och diskussion kring hur en bra chef och ledare är, vem du vill vara och vad andra uppfattar.

Teamutveckling
En hel- eller halvdagsworkshop kring hur ni får teamet att arbeta bättre tillsammans. Varje deltagare gör en DiSC-analys med uppföljande feedback innan mötet.   
Genomgång av kommunikationsmönster, vad medlemmarna i teamet ser som viktigt och hur de kommunicerar med varandra. Diskussion utifrån det om hur teamet kan arbeta med gruppens dynamik och anpassa till de personlighetstyper som finns. Diskussioner och övningar i effektivitet, kreativitet och förbättringspotentialer.

Vision, motivation och ansvar
En hel- eller halvdagsworkshop kring organisationens, avdelningens och teamets mål.
Genomgång av organisationsmål och vilka målsättningar som alla ska sträva mot. Diskussioner och övningar kring motivationsfaktorer, drivkrafter och ansvar. Genomgång i hur ni ska få alla med på tåget och hitta förbättringspotentialer.

Hand som styr ratt

Vem styr?

Ylva Ekdahl är professionell coach och utbildad inom facilitering, retorik och presentationsteknik.Hon är mycket van att leda grupper.
Hon är också certifierad DiSC-trainer.

Kontakt:
info@yehyeh.se eller via en offertförfrågan.