CV-granskning extra snabbt / Quick CV review

Pris:
720 kr
Exkl. moms
Typ:
CV-granskning snabb / Quick CV review
Antal:
Du skickar in din CV per mail, helst i ett ordbehandlingsformat. Efter granskning får du förslag till förändringar för struktur, layout och innehåll. Återkoppling ges per telefon eller Skype i en 30-45 minuters coachsession inom 48 timmar. Efter att du gjort dina ändringar skickar du din nya CV på mail och får sista återkoppling på mail inom 24 timmar. 
Vänligen maila info@yehyeh.se innan du beställer för att försäkra dig om att det finns tid för detta. 

Notera att moms om 25 % tillkommer.